•   +389 70 588 086
  •   +389 70 230 809
  •   evbglass@evbglass.mk
Изработка на стаклени фасади, сите видови термопани и услуги за обработка и обликување на секаков вид стакло.

Намена

Нашиот тим со целиот свој потенцијал се стреми да ги достигне нормите на кавалитет и прецизност во работата, а примената и квалитетот на стаклото до светските стандарди.

Производи

Имаме голем избор на видови стакла и огледала, и истите ги обработуваме на повеке начини. Нашите начела се квалитет, сигурност, прецизност и дизајн

Услуги

Ние вршиме компјутерско сечење, кантполирање, фазетирање, ламинирање, бушење, виткање, пескарење, дизајнирање на стаклото, лепење на повеке начини, изработка на термопан и.т.н.

ПРОИЗВОДИ

КОИ СМЕ НИЕ

Нашата мисија е да го доближиме полниот потенцијал на стаклото во архитектурата во Македонија и да ги задоволиме сите вкусови на потрошувачите, секако и на оние најприбирливите.

Имаме голем избор на видови стакла и огледала, и истите ги обработуваме на повеке начини. Ние вршиме компјутерско сечење, кантполирање, фазетирање, ламинирање, бушење, виткање, пескарење, дизајнирање на стаклото, лепење на повеке начини, изработка на термопан и.т.н.