•   +389 70 588 086
  •   +389 70 230 809
  •   evbglass@evbglass.mk

КАЛЕНО СТАКЛО

termopan

ОПИС

Каленото-сигурносно стакло е за пет пати појако од некаленото обично стакло и наоѓа широка примена во архитектурата. При кршење ова стакло се распаѓа на ситни парчиња и на тој начин не заштитува од исекотини и повреди.

ДЕБЕЛИНА

n / a

ПРИМЕНА

За изработка на стаклени огради, целосно стаклени врати, преградни ѕидови, за изработка на стаклени туш кабини, маси, како фасадно стакло, стакло за надворешни врати и прозори и.т.н.