•   +389 70 588 086
  •   +389 70 230 809
  •   evbglass@evbglass.mk

ТЕРМОПАН СТАКЛОТО

termopan

ОПИС

Термопан стаклото се користи за термална и звучна изолација. Всушност е спој од две исти или различни стакла со алуминиумска лајсна (широчини: 6мм, 9мм, 12мм, 15мм, 16мм, 18мм, 20мм) наполнета со силика гел и споена со двокомпонентен кит.

ДЕБЕЛИНА

6ММ, 9ММ, 12ММ, 15ММ, 16ММ, 18ММ, 20ММ

ПРИМЕНА

Исполна на врати, прозори, преградни ѕидови и.т.н.